Skip to content

Certificeringen

Uw partner voor het behalen en behouden van certificeringen

Enkel ervaren experts

24/7 dienstverlening

Discrete werkwijze

Duurzaam

In de voedselverwerkende industrie is het naleven van hygiënische standaarden van cruciaal belang. Het niet naleven van deze standaarden leidt tot enorme financiële berispingen, een stilgelegde productie of in het ergste geval zelfs het intrekken van essentiële vergunningen.

Plaagdieren vormen een uitdaging voor iedere ondernemer in de voedselverwerkende industrie. Bio Control Group werkt aan de hand van IPM (Integrated Pest Management), een manier van werken die ondernemers met behulp van het ECEME-systeem ondersteunt bij het op een geïntegreerde wijze duurzaam tegengaan van plaagdieren.

Door te werken met het ECEME-systeem kunnen de experts van Bio Control Group hun eigen werkwijze ook laten aansluiten op het binnen de industrie veelgebruikte HACCP. Het voordeel van IPM is dat verschillende aanpakken gecombineerd kunnen worden met als doel het optimale resultaat te behalen. Zo kan er een duurzame, effectieve en oplossingsgerichte aanpak gegarandeerd worden.

In dit systeem worden kritische beheerspunten geïdentificeerd. Dit zijn punten die ten alle tijde onder controle gehouden moeten worden om voedselveiligheid te garanderen. Door het maatwerk wat wij leveren, wordt in afstemming met u een norm geformuleerd waaraan moet worden voldaan. Vervolgens adviseren wij u als opdrachtgever over de te kiezen methode(s) om deze norm te halen.

Door de verschillende state-of-the-art technieken die Bio Control Group gebruikt, worden deze beheerspunten voortdurend gemonitord en geëvalueerd. Worden de vastgestelde normen niet gehaald? Dan adviseert Bio Control Group u als opdrachtgever over de maatregelen die genomen dienen te worden om weer aan de normen te voldoen. Daarbij ondersteunt Bio Control Group ondernemers ook bij de documentatie en administratie die cruciaal zijn in dit proces van optimalisering van de voedselveiligheid.

Lees verder

Vrijblijvend advies van een van onze experts

We staan u met plezier te woord!

IFS Food en BRC Food

In de voedselverwerkende industrie is er sprake van strenge audits, waarbij gecontroleerd wordt of ondernemingen voldoen aan de hoge hygiëne- en kwaliteitseisen. Een deskundige en gestructureerde aanpak op het gebied van plaagdieren is hierin onmisbaar. Bio Control Group zorgt, door het leveren van maatwerk, voor een omgeving waarin deze strenge eisen worden gehaald.

De certificeringen IFS Food (International Featured Standard Food) en BRC Food (British Retail Consortium) zijn twee internationale standaarden voor voedselveiligheid. Beide certificering zijn gemodelleerd naar het veelgebruikte HACCP-systeem, maar zijn nog uitgebreider.

Zowel IFS Food als BRC Food zijn cruciaal voor ondernemers in de voedselverwerkende industrie. Deze certificeringen worden toegekend als een onderneming in de voedselverwerkende industrie aan vier eisen voldoet:

  • Ten eerste moeten de kritische beheerspunten onder controle zijn;
  • Ten tweede moeten zowel het management als de medewerkers in een onderneming betrokken zijn bij het garanderen van voedselveiligheid;
  • Ten derde moet er sprake zijn van transparantie als het gaat om de gebruikte materialen en producten. Het moet te achterhalen zijn waar deze vandaan komen en hoe deze zijn geproduceerd;
  • Tot slot moeten eventuele corrigerende maatregelen (om de geformuleerde normen omtrent de kritische beheerspunten te halen) worden uitgevoerd.

Indien een ondernemer in de voedselverwerkende industrie niet voldoet aan deze criteria, wordt de certificering niet toegekend of komt deze te vervallen. Bio Control Group is erin gespecialiseerd haar opdrachtgevers te begeleiden bij het naleven van deze strenge eisen. Dit doet wij door vanaf dag één te werken aan het effectief tegengaan van plaagdieren.

Plaagdierbeheersing bestaat in dit geval uit twee componenten: een plaagdierpreventieplan en een plaagdierbeheersingsplan. Het digitale logboek dat Bio Control Group bijhoudt sluit daarom ook aan op de richtlijnen zoals deze geformuleerd zijn in de internationale standaarden voor voedselveiligheid.

ISO/FSSC 22200

Naast de IFS Food en de BRC Food bestaat er nog een internationale standaard voor voedselverwerkende bedrijven: de ISO/FSSC 22000. De ISO/FSC 22000 is de eerste wereldwijde standaard in de voedselverwerkende industrie. Om deze certificering te behalen, moeten er procedures worden ontworpen zodat u als ondernemer voorbereid bent op de meest reële risico’s in de sector. Deze certificering kan naar wens worden uitgebreid met de kwaliteitsmodule ISO 9001.

Hulp bij het halen van certificeringen

Het behalen en behouden van deze certificeringen is cruciaal voor het opereren in de voedselverwerkende industrie. Maar tegelijkertijd is het behalen van deze certificeringen geen gemakkelijke taak. Door de jarenlange ervaring van onze technische experts, bent u ervan verzekerd dat het plaagdierpreventie- en beheersingsplan in overeenkomst met de verschillende richtlijnen vormgegeven wordt.

Om dit te bereiken, zorgt Bio Control Group ervoor dat de omstandigheden in uw bedrijf geoptimaliseerd zijn voor het behalen van deze certificeringen. Bovendien trainen wij uw personeel zodat zij, indien nodig, adequaat kunnen reageren.

Over BioControl Group

Bio Control Group biedt een aantal state-of-the-art oplossingen voor plaagdierenproblematiek in diverse sectoren. Om zo effectief en oplossingsgericht mogelijk te werken, investeren wij voortdurend in nieuwe technieken. De Bio Control Group zorgt ervoor dat voedselveiligheid gewaarborgd blijft, ondernemers aan alle eisen omtrent een veilige werkomgeving voor hun personeel voldoen en dat er aan alle wet- en regelgeving voldaan wordt.

Wij kunnen u ook hiermee helpen

Rapportage

Rapportage

Regelmatige en hoogwaardige rapportages voor een optimaal resultaat
Vogelwering

Vogelwering

Op maat gemaakte systemen om doelgericht vogels te weren
IPM (Integrated Pest Management)

IPM: Integrated Pest Management

Een geïntegreerde aanpak van plaagdieren voor een optimaal resultaat
Knaagdierbestrijding

Knaagdierbestrijding

Knaagdierbestrijding door het gebruik van de ECEME-methode en doelgericht gebruik van Integrated Pest Management.
Insectenbestrijding

Insectenbestrijding

Duurzame en effectieve preventie en bestrijding van insecten

Vrijblijvend advies van een van onze experts

We staan u met plezier te woord!