Skip to content

IPM: Integrated Pest Management

Een geïntegreerde aanpak van plaagdieren voor een optimaal resultaat

Enkel ervaren experts

24/7 dienstverlening

Discrete werkwijze

Duurzaam

Bio Control Group werkt met een methode genaamd IPM (Integrated Pest Management): een geïntegreerde aanpak van plaagdieren. In deze methode staan duurzaamheid en het minimaliseren van chemische stoffen bij plaagdieraanpak voorop. Het voordeel van deze methode is dat er veel minder problemen zijn met het residu van chemische bestrijdingsmiddelen. Dit is bij bedrijven in de voedselverwerkende sector van groot belang.

Het gebruik van IPM komt de voedselveiligheid dus ten goede. Dit ligt echter niet alleen aan een andere manier van het tegengaan van plaagdieren, maar ook door de effectieve preventie. IPM is dan ook een methode waarin meerdere aanpakken worden gecombineerd om het optimale resultaat te behalen. Bio Control Group maakt gebruik van IPM om een duurzame, effectieve en oplossingsgerichte aanpak te garanderen.

Lees verder

Vrijblijvend advies van een van onze experts

We staan u met plezier te woord!

De ECEME-Methode

Om invullingen te geven aan IPM, heeft Bio Control Group de ECEME-methode ontwikkeld. ECEME staat voor Exclusion, Counsel, Eradication, Monitoring en Evaluation. Door het proces van begin tot einde te begeleiden en vorm te geven, wordt een langdurig oplossingsgerichte aanpak gegarandeerd.

Exclusion

De eerste stap in onze ECEME-methode is het ontoegankelijk maken van uw bedrijf voor plaagdieren. Dit houdt dus letterlijk het weren van muizen, ratten en bijvoorbeeld insecten in. Dit doen de technische experts van Bio Control Group door gaten te dichten, deurstrips te plaatsen, voorraden goed af te schermen en andere plekken hermetisch af te sluiten.

Counsel

De tweede stap in onze ECEME-methode is het adviseren van de opdrachtgever over het verminderen van de kans op plaagdieren. Hierbij kijken de experts van Bio Control Group welke manieren van werken er aangepast dienen te worden om besmetting of herbesmetting tegen te gaan. Bij het adviseren tot aanpassen van de werkwijze kan er gedacht worden aan zaken als het aanpassen van het deurbeleid, de schoonmaakprotocollen of de organisatie van de opslag.

Bedrijven waar met levensmiddelen gewerkt wordt, zijn doorgaans kwetsbaar omdat die een rijke voedingsbodem voor muizen vormen. Niet goed afgesloten levensmiddelen of een suboptimale hygiëne zorgen ervoor dat muizen zich kunnen voeden en snel kunnen voortplanten. De technische experts maken een inventarisatie van risicofactoren binnen uw bedrijf. Zij adviseren u in de tweede stap van de ECEME-methode op duurzame langetermijnoplossingen om van de plaagdieren af te komen.

Eradication

De derde stap in onze ECEME-methode is het bestrijden van de aanwezige plaagdierpopulatie. Als eenmaal alle toegangswegen zijn geblokkeerd en de draagkracht voor een plaagdierpopulatie is geminimaliseerd, zal Bio Control Group ervoor zorgen dat de bestaande populatie wordt bestreden. Wij maken hierbij gericht gebruik van effectieve biocides om voedselveiligheid en hygiëne te waarborgen. Zo zorgen wij dat uw bedrijf zo min mogelijk last ondervindt van het tegengaan van plaagdieren.

Monitoring

De vierde stap in onze ECEME-methode is monitoring. Als de plaagdieren eenmaal zijn uitgesloten en bestreden, is het van belang om constant in de gaten te houden of er nog sprake is van hun aanwezigheid. Bio Control Group combineert regelmatige hygiënecontroles met een state-of-the-art monitoring systeem, genaamd het Grid-systeem.

Op basis van jarenlange ervaring en technologische ontwikkelingen werkt Bio Control Group met het splinternieuwe Grid-systeem. Hierbij worden locaties op afstand gemonitord. Door dit gericht in te zetten, kunnen risicogebieden constant op afstand in de gaten worden gehouden. Door middel van een live feed wordt uw onderneming constant bewaakt door Bio Control Group.

Deze technologie is van essentieel belang in onze IPM-aanpak. Het Grid-systeem biedt namelijk de mogelijkheid aan onze experts om direct te reageren op de aanwezigheid van plaagdieren, om zo een nieuwe uitbraak te voorkomen. Daarnaast voorkomt het Grid-systeem onnodige fysieke controles door onze experts, waardoor uw bedrijfsvoering zo min mogelijk hinder ondervindt.

Het Grid-systeem is een systeem met verschillende vallen en sensoren, die ook wel Grid Points worden genoemd. Door verschillende vallen en sensoren te plaatsen ontstaat er een netwerk van geavanceerde technologische middelen die Bio Control Group direct waarschuwen als er een plaagdier wordt gesignaleerd. Alle Grid Points staan met elkaar in verbinding door middel draadloze technologie..

Uiteraard krijgt u zelf ook toegang tot dit systeem en wordt u op de hoogte gesteld van meldingen. Naast een overzicht van de actuele meldingen, geeft het systeem ook inzicht in trendanalyses betreffende plaagdieren en de geplande werkzaamheden van onze technische experts.

Het systeem geeft aan of er muizen of ratten zijn gevangen door de vallen. Door de nieuwste technologieën kan Bio Control Group dus op afstand zien of er een plaagdier in de val zit. Dit voorkomt onnodige controles en draagt bij aan de hoge kwaliteit waar Bio Control Group om bekend staat.

Het voorkomen van onnodige controles leidt tot minder arbeidsuren en uiteindelijk tot minder kosten voor de ondernemer. Hiernaast schetst het een reëler beeld van de huidige plaagdier situatie door 24 uur per dag te monitoren in plaats van de traditionele controles (slechts een momentopname).

Bio Control Group stemt de monitoring af met de klant. Zo kan er in overleg worden besloten om uiteenlopende drempelwaardes voor verschillende secties binnen uw onderneming in te stellen. Een vangstmelding in een hotelkamer moet namelijk meteen gevolgd worden door een grondige inspectie door één van onze technische experts, terwijl een melding uit de publieke ruimte rondom uw onderneming misschien minder nijpend is. In beide gevallen geldt altijd: de vakmensen van Bio Control Group reageren binnen 24 uur!

Evaluation

De vijfde en laatste stap in onze ECEME-methode is de evaluatie. Om de kwaliteit van de eerste vier stappen langdurig te garanderen, is het nodig om regelmatig te kijken of er aanvullende acties nodig zijn.

Bio Control Group blijft kritisch kijken naar de ontwikkelingen, zowel binnen uw bedrijf als naar de technische ontwikkelingen in het tegengaan van plaagdieren. Zo kunnen wij garanderen dat onze diensten duurzaam en van hoge kwaliteit zijn.

Over Bio Control Group

Bio Control Group biedt een aantal state-of-the-art oplossingen voor plaagdierenproblematiek in diverse sectoren. Om zo effectief en oplossingsgericht mogelijk te werken, investeren wij voortdurend in nieuwe technieken. De Bio Control Group zorgt ervoor dat voedselveiligheid gewaarborgd blijft, ondernemers aan alle eisen omtrent een veilige werkomgeving voor hun personeel voldoen en dat er aan alle wet- en regelgeving voldaan wordt.

Wij kunnen u ook hiermee helpen

Rapportage

Rapportage

Regelmatige en hoogwaardige rapportages voor een optimaal resultaat
Vogelwering

Vogelwering

Op maat gemaakte systemen om doelgericht vogels te weren
Certificeringen

Certificeringen

Uw partner voor het behalen en behouden van certificeringen
Knaagdierbestrijding

Knaagdierbestrijding

Knaagdierbestrijding door het gebruik van de ECEME-methode en doelgericht gebruik van Integrated Pest Management.
Insectenbestrijding

Insectenbestrijding

Duurzame en effectieve preventie en bestrijding van insecten

Vrijblijvend advies van een van onze experts

We staan u met plezier te woord!