Skip to content

Knaagdierbestrijding

Knaagdierbestrijding door het gebruik van de ECEME-methode en doelgericht gebruik van Integrated Pest Management.

Enkel ervaren experts

24/7 dienstverlening

Discrete werkwijze

Duurzaam

De aanwezigheid van knaagdieren, zoals ratten en muizen, is voor veel ondernemers een doorn in het oog. Knaagdieren zorgen immers voor uiteenlopende problemen, bijvoorbeeld voor grote schade aan goederen of elektronische apparatuur. Dit zorgt dikwijls voor grote financiële lasten.

De schade aan elektronische apparatuur heeft echter ook implicaties voor de veiligheid van uw klanten, uw personeel en uzelf. Doorgeknaagde elektriciteitskabels vormen namelijk een brandgevaar en kunnen leiden tot grote schadeclaims.

Daarnaast zorgt de aanwezigheid van knaagdieren voor een bijzonder onhygiënische situatie in uw bedrijf. Als uw klanten op de hoogte raken van de aanwezigheid van knaagdieren, dan is dit funest voor de reputatie van uw onderneming en zal dit onherroepelijk tot gezichtsverlies leiden. Hetzelfde geldt voor de stankoverlast door de aanwezigheid van dode knaagdieren.

In het ergste geval leidt de aanwezigheid van knaagdieren zelfs tot (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf. Het niet op de juiste manier aanpakken van knaagdieren binnen uw bedrijf kan er namelijk toe leiden dat u niet de juiste certificeringen weet te bemachtigen, of dat de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) het bedrijf sluit.

Bio Control Group kan u helpen deze problemen te voorkomen middels effectieve knaagdierbestrijding. Door jarenlange ervaring weet Bio Control Group ieder knaagdierprobleem op een efficiënte, duurzame en doortastende manier op te lossen, zowel voor de korte als lange termijn.

Lees verder

Vrijblijvend advies van een van onze experts

We staan u met plezier te woord!

Knaagdierbestrijding door Bio Control Group

IPM Schema

Knaagdierbestrijding is een belangrijke tak van plaagdierbestrijding. Bio Control Group zet daarom in op knaagdierbestrijding en -preventie. Omdat iedere situatie om een andere aanpak vraagt, leveren de experts van Bio Control Group altijd maatwerk. Bij het aanpakken van knaagdieren maakt Bio Control Group gebruik van IPM (Integrated Pest Management): een geïntegreerde bestrijding van knaagdieren.

ECEME is onze vorm van Integrated Pest Management, de meest effectieve en duurzame methode om uw bedrijf plaagdiervrij te maken. De vijf stappen die naar voren komen zijn Exclusion, Counsel, Eradication, Monitoring en Evaluation. Hieronder staan deze stappen kort beschreven.

Exclusion

Om voortvarend aan de slag te kunnen gaan, stellen de experts van Bio Control Group eerst een technisch rapport op. In dit rapport wordt geïnventariseerd waar de knaagdieren uw bedrijf binnenkomen.

Counsel

Na het opstellen van dit rapport, adviseren de experts van Bio Control Group u en uw medewerkers hoe plaagdieren zoals knaagdieren het beste tegengegaan kunnen worden.

Als u bijvoorbeeld last heeft van muizen of ratten binnen uw bedrijf, kijken de technische experts van Bio Control niet alleen hoe de muizen uw bedrijf binnenkomen, maar ook welke risicofactoren er aanwezig zijn binnen uw bedrijf. Er zijn namelijk verschillende factoren die kunnen bijdragen aan een ongewenste groei van de muizenpopulatie binnen uw bedrijf.

Zo zijn bedrijven waar met levensmiddelen gewerkt wordt doorgaans kwetsbaar, omdat dit een rijke voedingsbodem voor muizen en ratten vormt. Onvolledig of niet afgesloten levensmiddelen of een suboptimale hygiëne zorgen ervoor dat muizen zich kunnen voeden en snel kunnen voortplanten.

De technische experts maken een inventarisatie van risicofactoren binnen uw bedrijf. Zij wijzen u in de tweede stap van de ECEME-methode op duurzame langetermijnoplossingen om van de plaagdieren af te komen.

Eradication

De derde stap in onze ECEME-methode is het daadwerkelijk bestrijden van de aanwezige plaagdieren. Als eenmaal alle toegangswegen geblokkeerd zijn en de draagkracht voor groei is ingeperkt, zal Bio Control Group ervoor zorgen dat de bestaande populatie wordt bestreden.

Bio Control Group maakt hierbij zo min mogelijk gebruik van chemische middelen om de voedselveiligheid en hygiëne te waarborgen (duurzame aanpak). Zo zorgen wij dat uw bedrijf zo min mogelijk last ondervindt van de aanpak van plaagdieren en zorgen de experts van Bio Control Group voor een duurzame aanpak.

Monitoring

De vierde stap in de ECEME-methode is monitoring. Als de plaagdieren eenmaal buitengesloten en bestreden zijn, is het van belang om in de gaten te houden of er nog sprake is van hun aanwezigheid. Bio Control Group combineert regelmatige hygiënecontroles met een state-of-the-art monitoring systeem genaamd het Grid-systeem.

Dit is een systeem waarbij locaties op afstand zeer goed gemonitord kunnen worden. Door dit systeem gericht in te zetten, kunnen risicogebieden constant op afstand in de gaten worden gehouden. Door middel van een live feed wordt uw onderneming constant bewaakt door Bio Control Group.

Het Grid-systeem is een systeem met verschillende vallen en sensoren, die ook wel Grid Points genoemd worden. Door verschillende vallen en sensoren te plaatsen ontstaat er een netwerk van geavanceerde technologische middelen die Bio Control Group direct waarschuwen als er een plaagdier gesignaleerd wordt. Alle Grid Points staan draadloos met elkaar en de gateway naar het logboek in verbinding.

Uiteraard krijgt u zelf ook toegang tot dit systeem en wordt u op de hoogte gesteld van meldingen. Naast een overzicht van de actuele meldingen, geeft het systeem ook inzicht in trendanalyses betreffende plaagdieren en de (geplande) werkzaamheden van onze technische experts.

Bio Control Group stemt uiteraard de monitoring af met u als klant. Zo kan er in overleg worden besloten om uiteenlopende drempelwaardes voor verschillende secties binnen uw onderneming in te stellen. Een vangstmelding in een hotelkamer moet namelijk meteen gevolgd worden door een grondige inspectie door één van onze technische experts, terwijl een melding uit de publieke ruimte rondom uw onderneming misschien minder nijpend is.

Evaluation

De vijfde en laatste stap in onze ECEME-methode is de evaluatie. Om de kwaliteit van de eerste vier stappen langdurig te garanderen, is het nodig om regelmatig te kijken of er aanvullende acties nodig zijn. Zo kunnen wij langdurig duurzame diensten van hoge kwaliteit garanderen.

De nieuwste technieken

Zoals hierboven al is geschetst, maakt Bio Control Group gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van knaagdierbestrijding. Dit doet Bio Control Group om haar opdrachtgevers zo efficiënt en doelgericht mogelijk te ondersteunen in het schrijven van een knaagdierbestrijdings- en preventieplan. Middels deze ondersteuning kunnen ondernemers verschillende essentiële certificeringen (IFS Food, BRC Food en verschillende ISO’s) bemachtigen en behouden.

Voor het bestrijden van knaagdieren maakt Bio Control Group gebruik van het gloednieuwe Grid-systeem. Bij gebruik van het Grid-systeem worden na identificering van risicogebieden binnen uw onderneming verschillende sensoren (Grid Points) geplaatst. Deze Grid Points vormen draadloos samen een netwerk dat zorgt voor een real-time informatiebron over knaagdieren in uw onderneming. Door de directe koppeling van het Grid-systeem wordt ieder risicogebied in uw onderneming 24/7 bewaakt. Zo weten onze experts het binnen een seconde wanneer er een knaagdier in één van onze hypermoderne vallen gelopen is.

Dit heeft tot gevolg dat onze plaagdierexperts geen onnodige controles uitvoeren en daardoor veel sneller en gerichter reageren op meldingen. Dit is cruciaal in de knaagdierbestrijding, aangezien muizen en ratten zich met een duizelingwekkende snelheid kunnen vermenigvuldigen wanneer het probleem niet direct en accuraat wordt aangepakt.

Over Bio Control Group

Bio Control Group biedt een aantal state-of-the-art oplossingen voor plaagdierenproblematiek in diverse sectoren. Om zo effectief en oplossingsgericht mogelijk te werken, investeren wij voortdurend in nieuwe technieken. De Bio Control Group zorgt ervoor dat voedselveiligheid gewaarborgd blijft, ondernemers aan alle eisen omtrent een veilige werkomgeving voor hun personeel voldoen en dat er aan alle wet- en regelgeving voldaan wordt.

Wij kunnen u ook hiermee helpen

Rapportage

Rapportage

Regelmatige en hoogwaardige rapportages voor een optimaal resultaat
Vogelwering

Vogelwering

Op maat gemaakte systemen om doelgericht vogels te weren
IPM (Integrated Pest Management)

IPM: Integrated Pest Management

Een geïntegreerde aanpak van plaagdieren voor een optimaal resultaat
Certificeringen

Certificeringen

Uw partner voor het behalen en behouden van certificeringen
Insectenbestrijding

Insectenbestrijding

Duurzame en effectieve preventie en bestrijding van insecten

Vrijblijvend advies van een van onze experts

We staan u met plezier te woord!